UN INGRÉS GARANTIT DE 5% MÍNIM

Una inversió ecològica i respectuosa

SEGUR

Deducció en la declaració d'IRPF
Capital relacionat a un actiu movible

DURADOR

Ús de les energies renovables
Construcció ecològica

JUST

Ingressos compartits
Implicació dels actors locals

Les nostres cases petites són d'origen ecològic i autònomes per a un impacte mínim en el seu entorn

PARLEN DE NOSALTRES

CONTACTEU PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ